Portes Obertes 2021 Matrícula Oberta

Ja tornem a estar aquí, com cada any, per acollir-vos i acompanyar-vos amb molta il·lusió a la jornada de portes obertes a Jesús Maria Sant Andreu.

En aquesta pàgina web podreu trobar tota la informació relativa a nosaltres, el nostre programa per etapes, com heu de fer la inscripció, dates importants així com demanar cita prèvia per a una visita guiada de les nostres instal·lacions.

La nostra llar no és un lloc, sou vosaltres.

Batxillerat

Whitney leaning against a railing on a downtown street

Al Batxillerat volem proporcionar al nostre alumnat la formació, els coneixements i les habilitats que li permetin desenvolupar-se socialment, amb responsabilitat i competència, així com ajudar-los en el seu procés de maduració tant intel·lectual com humà.

L’etapa del batxillerat té una durada de dos cursos i s’organitza de manera flexible i ofereix una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos.

La nostra escola ofereix les tres modalitats del batxillerat concertades:

 • Arts
 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials.

Els objectius generals de l’etapa són:

 • Consolidar les habilitats de comprensió i expressió tant orals com escrites.
 • Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb fluïdesa i correcció.
 • Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’aprofitament eficaç del seu aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
 • Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani. Participar de manera solidària en la millora del seu entorn social.
 • Desenvolupar una visió integrada de les diferents àrees del saber i ser capaç de transferir, d’un camp a l’altre, l’experiència cultural adquirida.

Serveis

Infermeria

El servei d’infermeria de l’escola compta amb una infermera que atén els alumnes quan es troben malament o quan han tingut un petit incident durant l’horari escolar.

Menjador

L’escola ofereix un servei de menjador amb cuina pròpia.

Botiga Online

Centralitzem totes les compres de roba, tiquet menjador, excursions, catequesi i altres serveis des de la nostra botiga online

Orientació

Som una escola inclusiva i amb aquest objectiu es concreta en el disseny d’un Projecte Educatiu que contempli la diversitat de l’alumnat.

Plataforma educamos

Comunicació amb les famílies i els alumnes a través de la Plataforma EDUCAMOS.

Què oferim?

El nostre repte educatiu és desenvolupar totes les capacitats dels nostres alumnes de forma integral, per això utilitzem una metodologia oberta, flexible, inclusiva i global.

 • Pla d’Acció Tutorial adequat a les necessitats i actualitzat.
 • Tutoria individual i seguiment amb les famílies.
 • Seguiment del treball diari.
 • Comunicació amb famílies i alumnes a través de la plataforma Educamos.
 • Projecte d’orientació acadèmic-professional sobre estudis posteriors: xerrades, taules rodones, tallers, subscripció a la web unportal.cat …
 • Preparació per a les proves d’accés a la universitat (PAU) i acompanyament.
 • Auxiliars de conversa.
 • La possibilitat de cursar un Batxillerat Dual i obtenir una doble titulació.
 • Seguiment, participació i publicació dels millors Treballs de Recerca en concursos.
 • Suport de pissarra digital en totes les aules.
 • Pràctiques als laboratoris de Física, de Química i de Ciències Naturals.
 • Taller de robòtica

Projectes

Interioritat

Les nostres escoles de Jesús Maria vam iniciar un projecte de formació per a la interioritat, perquè creiem que hi ha una gran necessitat de donar eines als nostres infants i joves en la societat en què vivim.

PAC

Des del 2009 l’escola participa en el Programa d’Auxiliars de Conversa amb l’objectiu de millorar l’ensenyament i la comunicació dels estudiants en anglès.

ROBÓTICA

Els nostres alumnes s’inicien en experiències de programació i robòtica a la primària i aprofundeixen aquests coneixements a la secundària. Mitjançant una metodologia activa, participativa, innovadora i vivencial, els alumnes aprenen descobrint i experimentant l’assaig-error.

Cambrigde ESOL

Des de l’escola preparem als alumnes per a una bona certificació en llengua anglesa. Com som centre examinador, el nostre professorat d’anglès, a partir de 2n de Primària fins a 2n de Batxillerat, passa unes proves de nivell durant la classe i a tots aquells alumnes que veiem preparats per a obtenir una certificació ho comuniquem a les famílies i els facilitem la inscripció, taxes d’examen i elaboració de les proves.

Diploma Dual

L’escola ofereix la possibilitat d’obtenir una doble titulació en acabar el batxillerat. És una activitat extraescolar que dóna l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultànies: el Batxillerat espanyol, que l’alumne cursa de forma presencial, i el nord-americà, que es cursa de forma virtual.

RADIO JM

Eina innovadora que ens permet treballar per projectes partint del propi currículum i atesos els interessos de l'alumnat i comprovant les competències transversals de la ràdio que no està renyida amb les llengües i la tecnologia.

Galeria

Si necessites més informació pots contactar en el telèfon 93 311 31 11 o en el e-mail portesobertes@jm-santandreu.net

Demana cita prèvia portes obertes

Carregant agenda...
Selecciona una etapa...